NetSupport nawiązuje współpracę z Instytutem im. M. Nenckiego

  • 16 marca 2022
  • 325 Views

W zeszłym miesiącu otrzymaliśmy informację o wyborze naszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie o ‘Świadczenie usług administracji, utrzymania i rozwoju systemów IT w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego’.

Jesteśmy dumni, że tak prestiżowa instytucja naukowa, jak Instytut Nenckiego, powierzyła nam wsparcie kluczowych elementów swojej infrastruktury informatycznej. Multidyscyplinarność zespołu NetSupport i wiedza z zakresu wsparcia systemów opartych na całym spektrum technologii: od systemów Unix / Linux, poprzez ekosystem Microsoft, po platformy chmurowe, czyni nas idealnym partnerem dla Instytutu w czasach dynamicznych zmian technologicznych. powiedział Tomasz Kosmala, Prezes Zarządu NS Poland

Prowadzone prace będą miały charakter sprawowania bieżącej opieki oraz udzielania wsparcia informatycznego, w tym administrowaniu systemami i sprzętem.

O Instytucie Nenckiego:

Instytut Nenckiego koncentruje się na trzech głównych obszarach: badaniach naukowych, innowacyjności i edukacji. Zespół naukowy Instytutu łączy najnowszą wiedzę ze zdobyczami technologicznymi w celu opracowywania nowatorskich strategii naukowych pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów współczesnej biologii i medycyny. 

O NetSupport:

NS Poland, pod marką NetSupport, świadczy kompleksowe usługi outsourcingu infrastruktury informatycznej zapewniając bezpieczeństwo rosnącej grupie polskich przedsiębiorstw w sektorze prywatnym i publicznym.

NetSupport buduje swoje kompetencje i doskonali ofertę w obszarach informatyki, stanowiących obecnie największe wyzwania dla przedsiębiorstw:

  1. Bezpieczeństwo systemów i danych, z naciskiem na zabezpieczenie danych osobowych;
  2. Zapobieganie i przeciwdziałanie aktom cyberprzestępczości;
  3. Wsparcie pracy zdalnej i wykorzystania rozwiązań chmurowych.