POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NETSUPPORT.PL

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników, jest NS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/5, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP 7010214551, adres serwisu internetowego https://netsupport.pl/ (dalej zwaną „NetSupport”).

Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Serwisu https://netsupport.pl/ należącego do NetSupport oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. c) tworzyć listy odbiorców i emitować reklamy dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań.

Ponadto w obrębie serwisu (na stronach docelowych oraz stronach kontaktowych) poprzez formularze są zbierane dane kontaktowe — imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te mogą być wykorzystywane do kontaktu oraz współdzielone z zewnętrznymi podmiotami w celu wysyłki newsletterów oraz emisji reklam.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i dla celów statystycznych.

NetSupport nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

3. Polityka antyspamowa 

Celem Serwisu nie jest propagowanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim. Administrator danych stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z możliwości użytkowania funkcjonalności Serwisu, z naruszeniem prawa do prywatności i innych dóbr prawem chronionych, przysługujących osobom trzecim.

4. Kontakt 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez NetSupport Polityki Prywatności prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres contact@netsupport.pl