Monitoring infrastruktury IT

Dzięki obserwacji systemów informatycznych w firmie można przewidywać ewentualne awarie, zanim jeszcze się zdarzą. Dzięki temu zachowana jest ciągłość procesów, a systemy są zabezpieczone przed usterkami, atakami hakerskimi i rozprzestrzenianiem się wirusów. Nadzór IT, dzięki specjalnemu oprogramowaniu pozwalającemu na monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym, pozwala na szybkie reagowanie i zwalczanie zagrożeń.

Na czym polega monitoring IT dla firm

Monitoring systemów informatycznych to kompleksowa usługa kontrolowania procesów, jakie zachodzą w całej infrastrukturze IT. Nadzoruje się w ten sposób wszystkie zasoby firmowe takie jak: aplikacje, serwery, urządzenia sieciowe, czy najnowsze aktualizacje oprogramowania. Aby mieć możliwość sprawowania tego typu kontroli, wgrywamy odpowiednie systemy na urządzeniach klienta, które będą raportowały o istotnych zdarzeniach. Na podstawie tych danych możemy kompleksowo zabezpieczyć system informatyczny.

Jakie elementy infrastruktury IT może obejmować monitoring?

Monitoring pozwala zapobiegać zagrożeniom. Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami w sieci i procesami jest możliwe dzięki tak zwanym logom. To właśnie one dają podstawę do wykrywania przyczyn poszczególnych usterek i naprawiania ich. Zbieranie logów, a następnie analizowanie ich nie tylko usprawnia reperowanie awarii, ale także umożliwia zapobieganie powstawaniu ich w przyszłości.

Jakie są korzyści?

Monitoring serwerów, monitoring urządzeń sieciowych oraz wszystkich elementów składowych infrastruktury IT w firmach jest istotny ze względu na ciągłość prac. Ewentualne awarie mogą całkowicie unieruchomić działania firmy, a tym samym przynieść niepotrzebne straty finansowe. Nasza stała gotowość do interwencji pozwala szybko zażegnać problemy z działaniem systemu IT. W wielu przypadkach reagujemy jeszcze zanim dojdzie do  uszkodzenia. Chcemy zdjąć z barków klientów niepotrzebny stres, korzystając z nowoczesnych metod monitoringu.

Monitoring infrastruktury IT to:

  • Wczesne wykrywanie i informowanie o zagrożeniu. By opiekun mógł szybko zareagować na zagrożenie, specjalne systemy powiadamiające informują za pomocą wiadomości SMS lub mailowej o sytuacji. Natychmiastowa informacja pozwala na równie sprawne przystąpienie do działania.
  • Monitoring użytkowników. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość kontrolowania działań pracowników na sprzęcie firmowym, pracującym zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Takie działania wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo systemów oraz wydajność pracowników.
  • Bezpieczeństwo danych. Dane firmowe to niezwykle cenny zasób. Przykładamy wszelkich starań do ich ochrony. Monitoring zabezpiecza przed utratą ważnych dokumentów z dysków oraz próbami ich kradzieży.
  • Systematyczne raportowanie umożliwia doświadczonych pracownikom IT wdrażanie procedur w firmie, które będą miały za zadanie niedopuszczenie do zaistnienia awarii w przyszłości.
  • Wygoda wynikająca z ciągłości pracy. Ewentualne awarie mogą uniemożliwić czasowo wykonywanie codziennych obowiązków konkretnym pracownikom, a nawet spowodować zastój całej firmy. Jest to niekomfortowa sytuacja, której można uniknąć dzięki monitoringowi IT dla firm.
  • Brak zastojów, to także korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa. Awaria może w konsekwencji spowodować opóźnienia, co przekłada się niejednokrotnie na straty pieniężne. Kontrola i zapobieganie to również optymalizacja kosztów.

Monitoring w NetSupport

W NetSupport zapewniamy profesjonalne systemy do monitoringu. Nasi doświadczeni eksperci, dzięki wnikliwej analizie są w stanie działać prewencyjnie, by zapewnić bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochronę przed awariami. Te wszystkie działania przełożą się na komfort pracy zatrudnionych osób oraz korzyści finansowe wynikające z ochrony przed awariami, które zwykle przynoszą straty przedsiębiorcom.