Automatyzacja zadań IT

Elastyczność działań oraz zachowanie ekonomicznej efektywności są dziś niezmiernie istotnymi elementami funkcjonowania każdej firmy. Wdrożenie skutecznych rozwiązań służących osiągnięciu tych celów nie zawsze jest proste i wymaga bogatej wiedzy na temat działania infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w firmie. Nowoczesna automatyzacja zadań IT pozwala skutecznie odciążyć organizację w realizacji cyklicznych akcji i czynności.

Wyższy standard dostarczania usług

Rosnące potrzeby rozwoju organizacji oraz trudne warunki rynkowej konkurencji decydują o tym, że model pracy oparty na wdrażaniu gotowych, zdawać by się mogło idealnie dopasowanych rozwiązaniach przestaje się sprawdzać. Obecnie, usługi muszą być dostarczane błyskawicznie co rodzi potrzebę automatyzacji poszczególnych obszarów działalności firmy. Dobrym przykładem jest bez wątpienia organizacja pracy w chmurze, która pozwala pracownikom na swobodny dostęp do zasobów firmy, bez konieczności ciągłej konfiguracji procesów.

Należy wiedzieć, że automatyzacja zadań IT może przebiegać na kilku poziomach:

  • Procesy związane z funkcjonowaniem infrastruktury
  • Procesy automatyzowane z poziomu interfejsu aplikacji
  • Automaty – działania zorganizowane pozwalające na realizację gotowych czynności w ramach świadczonych usług

Wyższe poziomy automatyzacji w znacznym stopniu optymalizują procesy zachodzące w firmie i znacznie przybliżają ją do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesów. Niemniej jednak ich wdrożenie jest niemożliwe bez dokładnego poznania tychże procesów oraz stworzenia jasnych procedur w zakresie ich obsługi. Wszystko zaczyna się od identyfikacji prostych zadań w obrębie jednego procesu oraz sprecyzowania procedur obsługi każdego z elementów. Umożliwia to stworzenie zespołu ról pozwalających na automatyzację poszczególnych czynności, które z kolei mogą posłużyć do stworzenia gotowych zestawów działań. W ten sposób  automatyzacja zadań IT może obejmować szeroki zakres obszarów m.in. funkcjonowanie serwerów, zmiany parametrów systemowych, instalowanie i usuwanie aplikacji, sprawdzanie stanu stacji roboczych czy też zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

Ustalenie właściwych relacji między komponentami pozwala wykonywać z góry określone czynności, bez konieczności manualnej ingerencji administratorów.

Odkryj potencjał jaki skrywa automatyzacja zadań IT

W dobie szybkiego rozwoju rynku i dynamicznych zmian, firmy udoskonalające swoje systemy powinny brać pod uwagę długofalową perspektywę rozwoju. Łatwe i szybkie wdrożenia zdają egzamin jedynie przez jakiś czas, jednak z pewnością nie spełnią rosnących oczekiwań Klientów. Automatyzacja zadań IT powinna być traktowana jako jeden ze strategicznych obszarów funkcjonowania infrastruktury IT. Korzyści wynikających z tego typu wdrożeń jest wiele, wśród najważniejszych wyróżnić można:

– efektywniejszą i wydajniejszą realizację działań

– wyższą jakość usług, a co za tym idzie większe zadowolenie odbiorców

– ograniczenie czynności procesowych wykonywanych manualnie

– integrację usług

– usprawnienie procesów komunikacyjnych w firmie

Rzetelne doradztwo NetSupport

Chcąc, aby automatyzacja zadań IT dobrze spełniała swoją funkcję i przyczyniała się do realnego wzrostu jakości świadczonych usług, warto zasięgnąć profesjonalnego doradztwa informatycznego sprawdzonej firmy. NetSupport dokładnie przeanalizuje procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie i oceni jakie działania podjąć, aby automatyzacja zadań IT przyniosła jak największe korzyści. Specjaliści reprezentujący naszą firmę bardzo dokładnie zidentyfikują wielkość i zakres działania Twojej infrastruktury IT, ocenią i w razie potrzeby uzupełnią wiedzę Twoich pracowników na temat działań automatyzacyjnych, a także  wskażą korzyści wynikające z wprowadzanych zmian.